Khumbulani Craft

Som så många andra företag i Afrika startade Khumbulani Craft för att skapa jobbtillfällen och motarbeta fattigdom. Företaget satsar på både traditionellt och modernt hantverk och sysselsätter cirka 350 hantverkare i KwaZulu-Natal och Mpumalanga. Tillverkningsmaterialet är en viktig fråga för Khumbulani Craft, alla produkter är miljömässigt hållbara.
Läs mer på: www.khumbulani.co.za/
Produkter från Khumbulani Craft

logo-khumbulani-craft

Africa Now  |  Södra Kungsvägen 65  |  181 32 Lidingö  |  Tel: 0734-406 026  |  E-post: lars@africanow.se  |  Org nr 969704-9949  |  Copyright © Africa Now 2009