Wola Nani

Wola Nani betyder ”Vi omfamnar och utvecklar varandra”. De startade 1994 som en icke vinstdrivande organisation för att hivsmittade skulle få en meningsfull sysselsättning, men även ekonomisk och emotionell hjälp. Wola Nani bistår även med supportgrupper, barnomsorg och hjälp i hemmet. De arbetar aktivt genom workshops, utbildning och information för att öka kunskap och förståelse om hiv och aids.
Läs mer på: www.wolanani.co.za/
Produkter från Wola Nani

Africa Now  |  Södra Kungsvägen 65  |  181 32 Lidingö  |  Tel: 0734-406 026  |  E-post: lars@africanow.se  |  Org nr 969704-9949  |  Copyright © Africa Now 2009