Streetwires

Anything you can dream up in wire we can build”. Så lyder Streetwires motto, och de lever verkligen upp till detta. Företaget har en snabb produktutveckling och har vunnit flera priser, både för sin design och för sitt sociala engagemang. Streetwires community development project startade år 2000 och sysselsätter drygt 100 kvinnor och män. Här får konstnärerna utvecklas och använda all sin kreativitet för att komma på nya produkter.
Läs mer på: www.streetwires.co.za/
Produkter från Streetwires


Africa Now  |  Södra Kungsvägen 65  |  181 32 Lidingö  |  Tel: 0734-406 026  |  E-post: lars@africanow.se  |  Org nr 969704-9949  |  Copyright © Africa Now 2009